Phiên bản Windows
DOWNLOAD
V3 [Build: 08/04/2017] | Size: 15MB
*Bạn được dùng thử 14 ngày. *Bạn không thể Lưu ở phiên bản dùng thử.

Click để xem các thay đổi của các phiên bản.

NGÔN NGỮ HỖ TRỢ

Vietnamese English Turkish Italian German French Swedish Dutch Russian Bulgarian Serbian Polish Portuguese Greek Arabic Chinese [Simplified]
YÊU CẦU HỆ THỐNG
  • Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1

  • Intel or AMD processor

  • 1GB Ram or more

  • Active Internet Connection for Activation

  • Monitor with at least 1280x768 resolution

  • Audio Interface / Sound Card