1. Đề nghị Khách trước khi tham gia vào diễn đàn yêu cầu đọc rõ nội quy: Bấm vào đây KORG PA Manager Việt Nam V1.1

set full pa600

These are all contents from Diễn đàn - KORG VIỆT NAM tagged set full pa600.

Chia sẻ trang này