• FrontCover_1
 • FrontCover_2
 • FrontCover_3
 • FrontCover_4

TẢI VỀ
Version 3 [Build: 08/04/2017] | Size: 15MB
MUA NGAY
Tiền Việt Nam 3.850.000 VNĐ

NGÔN NGỮ HỖ TRỢ

Vietnamese English Turkish Italian German French Swedish Dutch Russian Bulgarian Serbian Polish Portuguese Greek Arabic Chinese [Simplified]

Trình biên tập nổi tiếng trên PC cho người dùng KORG PA, phiên bản V3 hiện tại là mạnh hơn rất nhiều. Một ứng dụng độc đáo mà dễ dàng và nhanh chóng cho phép bạn quản lý và tổ chức bộ SET của bạn. Có thể là Styles, Performances, Pads, Sounds và bây giờ ngay cả Samples. Nó cung cấp một giải pháp linh hoạt để quản lý Sets của bạn. Khám phá các nội dung của một SET mà không cần phải tải nó vào đàn của bạn.

Features

Quản lý Styles của bạn

 • Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên ♥
 • Sao Chép / Dán STS & Pad [Từng cái một hoặc cả nhóm] ♥
 • Xem Muted STS Sounds ♥
 • Chỉnh sửa [Xem / Sửa tất cả các Track Sounds] ♥
 • Tạo báo cáo chi tiết ♥
 • Sao chép Style từ bộ SET khác vào bộ SET của bạn ♥
 • Tự động Nhập / Gộp Sounds & MultiSamples / Samples từ bộ SET khác ♥

Quản lý Performances

 • ♥ Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • ♥ Re-Map Sounds (tự động chuyển đổi để tương thích)
 • ♥ View Muted Sounds Added
 • ♥ Tạo báo cáo chi tiết
 • ♥ Sao chép Performances từ bộ SET khác vào bộ SET của bạn
 • ♥ Tự động Nhập các UserSounds có liên quan từ các SET khác

Quản lý PADS

 • Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên ♥

 • Loop Mode Added ♥

 • Sync Mode Added ♥

 • Tạo báo cáo chi tiết ♥

Quản lý Sounds

 • ♥ Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • ♥ Chỉnh sửa - Làm mới Samples
 • Tự động Nhập / Gộp Sounds & MultiSamples / Samples từ bộ SETs khác
 • ♥ Nghe thử/ Xem trước UserDK Samples
 • ♥ Chuyển đổi Sounds PA3X tới PA800/PA2X/PA500 khi nhập từ SETs khác.
 • ♥ Kiểm tra kích thước của Sound/Sample
 • ♥ Tạo báo cáo chi tiết [Text / HTML Format]

Trích xuất PCM Samples

 • Đây là bản thay thế cho WAVE Xtractor ♥

 • Trích xuất trong PCM Bank ra định dạng .WAV ♥

 • Thông tin chi tiết Samples ♥

Explore your Samples

 • ♥ Xem trước / Nghe từng Sample
 • ♥ Xem trước / Nghe từng MultiSample
 • ♥ Đổi tên Sample / Multisample
 • ♥ Xóa Sample / Xóa Samples không sử dụng/ Xóa tất cả
 • ♥ Nhập / Xuất Samples từ (.WAV)
 • ♥ Nhập / Xuất MultiSample (.KMP)
*PA3X Compressed & USB Encrypted Samples không hỗ trợ

Xem nhanh bộ SETs

 • Xem nhanh tất cả chi tiết của bộ SET ♥

 • Hỗ trợ [.STY / .PRF / .PAD / .PCG] ♥

 • Hỗ trợ kéo thả Tập tin/ Thư mục của bộ SETs để xem nhanh ♥

 • Tạo báo cáo ♥