1. Đề nghị Khách trước khi tham gia vào diễn đàn yêu cầu đọc rõ nội quy: Bấm vào đây KORG PA Manager Việt Nam V1.1

Diễn đàn - KORG VIỆT NAM